Meerderheid fysiotherapeuten overweegt op termijn inzet Virtual Reality

Pico virtual reality headsets for physiotherapy

Onderzoek Corpus VR: Nog veel onduidelijkheid rond de toepassing VR in therapiecontext

Een meerderheid van de fysiotherapeuten in Nederland en België werkt op dit moment nog niet met Virtual Reality (VR), maar overweegt deze technologie op termijn wel in te zetten bij hun behandelingen. Dat blijkt uit kwalitatief en kwantitatief onderzoek door Corpus VR onder fysiotherapeuten in beide landen. Het onderzoek laat eveneens zien dat er nog veel onduidelijkheid is over de rol die VR kan spelen. Zo denkt ongeveer een kwart van de respondenten dat VR de therapietrouw niet verhoogt, terwijl juist aangetoond is dat deze technologie hier een positieve invloed op heeft.

virtual reality physiotherapy Corpus VROp dit moment past volgens het onderzoek een kleine 20% van de Nederlandse en 10% van de Belgische fysiotherapeuten VR toe bij hun behandelingen. De verdeling tussen de inzet van VR bij fysieke klachten, pijnverlichting en ontspanning is ongeveer gelijk. Onder de fysiotherapeuten die nog geen VR gebruiken, genereert de inzet van VR bij fysieke klachten de meeste interesse: 73% van de Belgische respondenten geeft aan VR voor dit toepassingsgebied te overwegen, tegenover 66% van hun Nederlandse vakgenoten. Slechts een klein percentage (Nederland: 11%, België: 4%) geeft aan VR helemaal niet te willen inzetten.

therapeut gebruikt virtual reality met patientGevraagd naar de obstakels voor het implementeren van VR in hun therapie-aanbod noemt driekwart van de respondenten de kosten als belangrijkste factor. Bovendien geeft 49% van de Nederlandse en 25% van de Belgische fysiotherapeuten aan dat het voor hen op dit moment nog onduidelijk is wat de meerwaarde kan zijn van VR. Ook de opvatting van een kwart van de respondenten dat VR niet bijdraagt aan de therapietrouw toont aan dat er nog veel onduidelijkheid heerst over de mogelijkheden van VR.

Positief door goede voorlichting

Kiki Coppelmans

Kiki Coppelmans, psychosomatisch fysiotherapeut en medeoprichter van Corpus VR: “Het onderzoek laat zien dat er nog winst te behalen valt door goede voorlichting. Maar tegelijkertijd laten de uitkomsten zien dat we op de goede weg zijn: één op de drie respondenten denkt nu positiever over VR vergeleken met een jaar geleden. En dat is niet vreemd natuurlijk; in onze sector zien we steeds meer innovatieve oplossingen toegepast worden, waaronder VR, die de behandelingen sneller, slimmer en beter maken. En daar profiteren niet alleen de behandelaar en de patiënt van, maar uiteindelijk de hele maatschappij.”